Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Siemaszkiewicza, z dnia 4.10.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 82
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Siemaszkiewicza, z dnia 4.10.1973 r.
Date:
1973-10-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Siemaszkiewicza, z dnia 4.10.1973 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/271/83-84 oraz 2/1587/0/7.23/125/271/87-88 . Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją i podpisem.