Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Merkera do Konrada Straszewskiego, z dnia 23.05.1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 47
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Merkera do Konrada Straszewskiego, z dnia 23.05.1978 r.
Date:
1978-05-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Merkera do Konrada Straszewskiego, z dnia 23.05.1978 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/274/47. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.