Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Merkera do Józefa Tejchmy oraz Witolda Mikulskiego, z dnia 10.05.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 132
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Merkera do Józefa Tejchmy oraz Witolda Mikulskiego, z dnia 10.05.1973 r.
Date:
1973-05-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Merkera do Józefa Tejchmy oraz Witolda Mikulskiego, z dnia 10.05.1973 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/271/133-136. Maszynopis z podpisem odręcznym.