Menu

Notatka dot. zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 111
Title:
Notatka dot. zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej.
Dates:
1968-01-01
1968-12-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej. Dokument zawiera informacje o obecności kard. Karola Wojtyły na uroczystościach. Maszynopis.