Menu

Notatka dot. udziału abp. Karola Wojtyły w lokalnych uroczystościach milenijnych w Krakowie.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 97
Title:
Notatka dot. udziału abp. Karola Wojtyły w lokalnych uroczystościach milenijnych w Krakowie.
Date:
1966-10-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. udziału abp. Karola Wojtyły w lokalnych uroczystościach milenijnych w Krakowie, z dnia 6.10.1966 r. Brak dwóch pierwszych stron w dokumencie. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami.