Menu

Notatka dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w Kanadzie i USA w dniach 28.08-1.10.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 3-5
Title:
Notatka dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w Kanadzie i USA w dniach 28.08-1.10.1969 r.
Date:
1970-01-02
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w Kanadzie i USA w dniach 28.08-1.10.1969 r., opracowana przez M.K. w dniu 2.01.1970 r. W dokumencie informacje dot. przebiegu wizyty kard. Wojtyły w Ameryce. Maszynopis z odręczną adnotacją.