Menu

Notatka dot. planowanej rozmowy z abp. Karolem Wojtyłą nt. organizacji uroczystości milenijnych w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 9
Title:
Notatka dot. planowanej rozmowy z abp. Karolem Wojtyłą nt. organizacji uroczystości milenijnych w Krakowie
Date:
1966-04-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. planowanej rozmowy z abp. Karolem Wojtyłą nt. organizacji uroczystości milenijnych w Krakowie. Notatka zawiera wnioski podjęte przez Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, w kwestii planowanej rozmowy w dniu 30.04.1966. Maszynopis.