Menu

Notatka dot. działalności kard. Karola Wojtyły na przełomie 1971/1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 34-37
Title:
Notatka dot. działalności kard. Karola Wojtyły na przełomie 1971/1972 r.
Date:
1972-02-14
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dot. działalności kard. Karola Wojtyły na przełomie 1971/1972 r. Dokument dot. stosunku kard. Karola Wojtyły do kwestii budownictwa sakralnego. Maszynopis.