Menu

Notatka dot. działalności handlu w okresie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 211-213
Title:
Notatka dot. działalności handlu w okresie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-23
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka przesłana przez Mariana Barana z Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług do Urzędu do spraw Wyznań dotycząca działalności handlu w okresie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści o przygotowaniach do obsługi kupujących. Maszynopis, oryginał, odręczny podpis Marcina Duszyńskiego z MHWiU.
Geographical index:
Date:
Make comments