Menu

Notatka do akt sporządzona przez Aleksandra Merkera, w dniu 12.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 58
Title:
Notatka do akt sporządzona przez Aleksandra Merkera, w dniu 12.06.1968 r.
Date:
1968-06-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka do akt sporządzona przez Aleksandra Merkera, z dniu 12.06.1968 r. Notatka dot. rozmowy telefonicznej Aleksandra Merkera z kard. Karolem Wojtyłą, nt. wydania zgody na katedralną procesję Bożego Ciała w Krakowie. Maszynopis podpisany odręcznie.