Menu

Notatka Aleksandra Merkera, z dnia 19.08.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 60
Title:
Notatka Aleksandra Merkera, z dnia 19.08.1969 r.
Date:
1969-08-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Aleksandra Merkera, z dnia 19.08.1969 r. Dokument dot. pisma kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza w związku z wyjazdem kardynała do USA i Włoch. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/268/60. Maszynopis.
.