Menu

Notatka Aleksandra Merkera (?) w związku z zamiarami wyjazdu kard. Wojtyły do Kanady, z dnia 31.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 56-57
Title:
Notatka Aleksandra Merkera (?) w związku z zamiarami wyjazdu kard. Wojtyły do Kanady, z dnia 31.07.1969 r.
Date:
1969-07-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Aleksandra Merkera (?) w związku z zamiarami wyjazdu kard. Wojtyły do Kanady, z dnia 31.07.1969 r. Pismo dot. kwestii ubiegania się przez kard. Wojtyłę o wydanie paszportu. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/268/55. Maszynopis.
.