Menu

Niektóre fragmenty kazań wygłoszonych przez kard. Karola Wojtyłę w Nowej Hucie w dniach 24.12.1971, 3.04.1972 i 2.02.1972 oraz okoliczności w jakich zostały wygłoszone.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 30
Title:
Niektóre fragmenty kazań wygłoszonych przez kard. Karola Wojtyłę w Nowej Hucie w dniach 24.12.1971, 3.04.1972 i 2.02.1972 oraz okoliczności w jakich zostały wygłoszone.
Dates:
1972-01-01
1972-12-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Niektóre fragmenty kazań wygłoszonych przez kard. Karola Wojtyłę w Nowej Hucie w dniach 24.12.1971, 3.04.1972 i 2.02.1072 oraz okoliczności w jakich zostały wygłoszone. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/13-25. Maszynopis.