Menu

Lista obecności kolegium Urzędu do Spraw Wyznań na posiedzeniu w dniu 10.02.1986 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 25
Title:
Lista obecności kolegium Urzędu do Spraw Wyznań na posiedzeniu w dniu 10.02.1986 r.
Date:
1986-02-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Lista obecności kolegium Urzędu do Spraw Wyznań na posiedzeniu w dniu 10.02.1986 r.
Geographical index:
Make comments