Menu

Lista obecności dyrektorów wydziałów do spraw wyznań Urzędów Wojewódzkich na radzie w Urzędzie do Spraw Wyznań, w dniach 16-17.12.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 14-15
Title:
Lista obecności dyrektorów wydziałów do spraw wyznań Urzędów Wojewódzkich na radzie w Urzędzie do Spraw Wyznań, w dniach 16-17.12.1987 r.
Date:
1987-12-16
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Lista obecności dyrektorów wydziałów do spraw wyznań urzędów wojewódzkich na radzie w Urzędzie do Spraw Wyznań w dniach 16-17.12.1987 r. Narada dotyczy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Maszynopis.
Geographical index:
Make comments