Menu

List z pogróżkami, którego autor zapowiada zamach na Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki w 1987 roku

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Lu/0299/1112/k. 11-11v
Title:
List z pogróżkami, którego autor zapowiada zamach na Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki w 1987 roku
Dates:
1987-04-12
1987-04-14
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, dokumentacja wniosku o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Emeryt" w związku z planem przeprowadzenia zamachu na papieża w czasie pielgrzymki do Polski w 1987 r. Kserokopia odręcznego listu anonimowego autora, podpisującego się jako "Jan Nowak", który zadeklarował dokonanie zamachu na Jana Pawła II, wraz z uzasadnieniem. W liście, jako potencjalna ofiara, wymieniony jest również ksiądz Henryk Jankowski.