Menu

List S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. sytuacji politycznej i gospodarczej Polski

Informations
Collection: Watykan cz. 6
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.26_30-35
Title:
List S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. sytuacji politycznej i gospodarczej Polski
Date:
1981
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List prymasa Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II. Na pierwszej karcie (6) znajduje się notatka Stefana Wyszyńskiego „Rada Głowna. Materiały”, poniżej „list do Ojca Św. Z 8.I.1981 wysłany przez ks. S. Dziwisza”. Dalsza część dokumentu opatrzona uwagą „ściśle osobiste”. Jego treść dotyczy m.in. sytuacji Solidarności, różnych grup zagrożenia, relacji Solidarność-Kościół, pielgrzymki Solidarności do papieża, sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. Maszynopis z poprawkami odręcznymi opatrzony datą 8.I.1981, bez podpisu.
General:
Geographical index:
Make comments