Menu

List otwarty Wacława Zajączkowskiego do kard. Karola Wojtyły , z dnia 23.09.1929 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 121
Title:
List otwarty Wacława Zajączkowskiego do kard. Karola Wojtyły , z dnia 23.09.1929 r.
Date:
1969-09-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List otwarty Wacława Zajączkowskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 23.09.1929 r. List dot. dyskryminacji diaspory polskiej w USA przez hierarchów Kościoła katolickiego w Kanadzie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/268/120 . Fotokopia maszynopisu.