Menu

List Karola Wojtyły do S. Wyszyńskiego.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.215_4
Title:
List Karola Wojtyły do S. Wyszyńskiego.
Date:
5.03.1965
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie projektu pisma w związku z nadzorem nad seminariami duchownymi. Dokument jest odręcznie podpisany przez K. Wojtyłę i zawiera odręczne adnotacje.
Geographical index:
Make comments