Menu

Informacje z zagranicy nr 9, Polscy biskupi i Niemcy, z dnia 29.01.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/13.1/136/172/k. 1
Title:
Informacje z zagranicy nr 9, Polscy biskupi i Niemcy, z dnia 29.01.1979 r.
Date:
1979-01-29
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacje z zagranicy nr 9, Polscy biskupi i Niemcy, z dnia 29.01.1979 r. W dokumencie informacje nt. wizyty episkopatu Polski w RFN. Maszynopis podpisany odręcznie.