Menu

Informacje z uroczystości kościelnych w Tarnowie, z dnia 23.07.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 103-104
Title:
Informacje z uroczystości kościelnych w Tarnowie, z dnia 23.07.1966 r.
Date:
1966-07-23
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacje z uroczystości kościelnych w Tarnowie, z dnia 23.07.1966 r., przygotowane przez Aleksandra Merkera. W dokumencie informacje dot. przebiegu uroczystości milenijnych w Tarnowie. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.