Menu

Informacje bieżące tow. Golonka, z dnia 12.09.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 111
Title:
Informacje bieżące tow. Golonka, z dnia 12.09.1966 r.
Date:
1966-09-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacje bieżące tow. Golonka, z dnia 12.09.1966 r. W dokumencie informacje dot. przebiegu uroczystości milenijnych w Limanowej, m.in. wzmianka o kazaniu abp. Karola Wojtyły. Maszynopis.