Menu

Informacje bieżące KW MO dotyczące nastrojów społeczno-politycznych w woj. miejskim krakowskim.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 76-81
Title:
Informacje bieżące KW MO dotyczące nastrojów społeczno-politycznych w woj. miejskim krakowskim.
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie