Menu

Informacja o sytuacji wśród kleru i wiernych w powiecie nowosądeckim po ukazaniu się komentarzy w sprawie orędzia biskupów polskich do niemieckich

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 407, 409, 411
Title:
Informacja o sytuacji wśród kleru i wiernych w powiecie nowosądeckim po ukazaniu się komentarzy w sprawie orędzia biskupów polskich do niemieckich
Date:
1965
Size and medium:
3 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja o sytuacji wśród kleru i wiernych w powiecie nowosądeckim po ukazaniu się komentarzy w sprawie orędzia biskupów polskich z uwzględnieniem przebiegu świąt. Podpis odręczny: Witold Adamuszek, I sekretarz PW PZPR w Nowym Sączu.