Menu

Informacja o stosunku środowiska Kościoła a w szczególności kardynała Karola Wojtyły do projektu zmian konstytucji

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 24
Title:
Informacja o stosunku środowiska Kościoła a w szczególności kardynała Karola Wojtyły do projektu zmian konstytucji
Date:
b.d.
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacje bieżące KW MO dotyczące nastrojów społeczno-politycznych w woj. miejskim krakowskim.
Informacja o stosunku środowiska Kościoła a w szczególności kardynała Karola Wojtyły do projektu zmian konstytucji. Fragment większego raportu.