Menu

Informacja o reakcji społeczeństwa tarnowskiego na list biskupów polskich do niemieckich

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 613, 615
Title:
Informacja o reakcji społeczeństwa tarnowskiego na list biskupów polskich do niemieckich
Date:
1965-12-18
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KP Tarnów, Informacja o reakcji społeczeństwa tarnowskiego na list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Maszynopis.