Menu

Informacja o reakcjach społeczeństwa w powiecie limanowskim na orędzie biskupów polskich do niemieckich, 17.12.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 295, 297
Title:
Informacja o reakcjach społeczeństwa w powiecie limanowskim na orędzie biskupów polskich do niemieckich, 17.12.1965 r.
Date:
1965-12-17
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KP Limanowa, Informacja o odgłosach społeczeństwa w powiecie limanowskim na orędzie biskupów polskich do episkopatu niemieckiego. Podpis odręczny: Jan Bobro, sekretarz KP PZPR w Limanowej. Maszynopis.