Menu

Informacja o przebiegu uroczystości maryjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej między 10 a 15 sierpnia 1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 637, 639, 641
Title:
Informacja o przebiegu uroczystości maryjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej między 10 a 15 sierpnia 1965 r.
Date:
1965-12-18
Size and medium:
3 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KP Wadowice: Informacja o przebiegu uroczystości maryjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, między 10 a 15 sierpnia 1965 r. Udział abpa Karola Wojtyły. Podpis odręczny: Czesław Słota, sekretarz KP PZPR w Wadowicach. Maszynopis.