Menu

Informacja o odgłosach załogi Huty im. Lenina w sprawie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 161
Title:
Informacja o odgłosach załogi Huty im. Lenina w sprawie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich
Date:
1965-12-16
Size and medium:
1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja o odgłosach załogi Huty im. Lenina w sprawie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Podpis z pieczęcią: Leopold Kowar, sekretarz propagandy Komitetu Fabrycznego. Maszynopis.