Menu

Informacja o nastrojach wśród załóg i społeczeństwa miasta Jaworzna, 20.12.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 149, 151, 153
Title:
Informacja o nastrojach wśród załóg i społeczeństwa miasta Jaworzna, 20.12.1965 r.
Date:
1965-12-20
Size and medium:
3 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja o nastrojach wśród załóg i społeczeństwa miasta Jaworzna, w związku z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich. Informacja o pobycie biskupa Karola Wojtyły 18 grudnia 1965 roku w Jaworznie. Oprac.: Stanisław Kotelon, podpis odręczny. Podpisany także Emil Ostrowski, I sekretarz KM PZPR. Maszynopis.