Menu

Informacja o nastrojach wśród społeczeństwa powiatu krakowskiego w związku z orędziem biskupów polskich do niemieckich, 16.12.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 291, 293
Title:
Informacja o nastrojach wśród społeczeństwa powiatu krakowskiego w związku z orędziem biskupów polskich do niemieckich, 16.12.1965 r.
Date:
1965-12-16
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja KP PZPR w Krakowie o nastrojach wśród społeczeństwa powiatu krakowskiego na wsi w zakładach pracy, instytucjach w sprawie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Podpis odręczny: Józef Kajdas. Maszynopis.