Menu

Informacja o nastrojach społeczeństwa w związku z listem biskupów polskich do niemieckich, 13.12.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 243-244
Title:
Informacja o nastrojach społeczeństwa w związku z listem biskupów polskich do niemieckich, 13.12.1965 r.
Date:
1965-12-13
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KD Kraków-Stare Miasto. Informacja o nastrojach społeczeństwa w związku z listem biskupów polskich do biskupów w NRF, podpis odręczny: Stanisław Rydz, sekretarz KD PZPR. Maszynopis.