Menu

Informacja o nastrojach ludności w powiecie proszowickim po ogłoszeniu orędzia biskupów polskich do niemieckich, 22.12.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 503, 505
Title:
Informacja o nastrojach ludności w powiecie proszowickim po ogłoszeniu orędzia biskupów polskich do niemieckich, 22.12.1965 r.
Date:
1965-12-22
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KP PZPR w Proszowicach. Informacja o nastrojach ludności w powiecie proszowickim po ogłoszeniu orędzia biskupów polskich do biskupów zachodnio-niemieckich. Podpis odręczny: Edward Łata, sekretarz KP PZPR. Maszynopis.