Menu

Informacja o nastrojach i wypowiedziach wśród mieszkańców Jaworzna, 27.04.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 139
Title:
Informacja o nastrojach i wypowiedziach wśród mieszkańców Jaworzna, 27.04.1965 r.
Date:
1965-04-27
Size and medium:
1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja skierowana do Komitetu Miejskiego PZPR w Jaworznie o nastrojach i wypowiedziach wśród zaobserwowanych wśród mieszkańców Jaworzna. Maszynopis z dnia 27.04.1965 roku, bez podpisu.
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments