Menu

Informacja o masówkach protestacyjnych, zorganizowanych w zakładach pracy, szkołach i instytucjach w Jaworznie – przeciw orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich, 04.01.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 155, 157
Title:
Informacja o masówkach protestacyjnych, zorganizowanych w zakładach pracy, szkołach i instytucjach w Jaworznie – przeciw orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich, 04.01.1966 r.
Date:
1966-01-04
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja o masówkach protestacyjnych, zorganizowanych w zakładach pracy, szkołach i instytucjach w Jaworznie – przeciw orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Oprac.: Jerzy Stepień, podpis odręczny. Podpisany także Włodzimierz Motyka, sekretarz KM PZPR. Maszynopis.