Menu

Informacja o działalności kleru w powiecie Oświęcim, wizytacja abpa Karola Wojtyły, 18.05.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 463, 465
Title:
Informacja o działalności kleru w powiecie Oświęcim, wizytacja abpa Karola Wojtyły, 18.05.1965 r.
Date:
1965-05-18
Size and medium:
2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KP PZPR w Oświęcimu. Informacja o działalności kleru w powiecie Oświęcim, wizytacja abpa Karola Wojtyły. Podpis odręczny: Józef Zając. Maszynopis.