Menu

Informacja na temat aktualnych opinii i komentarzy w środowiskach katolickich w Krakowie, 27.02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 70-74
Title:
Informacja na temat aktualnych opinii i komentarzy w środowiskach katolickich w Krakowie, 27.02.1979 r.
Date:
1979-02-27
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja na temat aktualnych opinii i komentarzy w środowiskach katolickich w Krakowie. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Klauzula „tajne”, egzemplarz numerowany (1).