Menu

Informacja Henryka Harańczyka dot. sprawy wydalenia ze szkoły ucznia Janusza Posłusznego, z dnia 12.06.1976 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 11-12
Title:
Informacja Henryka Harańczyka dot. sprawy wydalenia ze szkoły ucznia Janusza Posłusznego, z dnia 12.06.1976 r.
Date:
1977-06-12
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja Henryka Harańczyka dot. sprawy wydalenia ze szkoły ucznia Janusza Posłusznego, z dnia 12.06.1976 r. Sprawa ta była często poruszana w kazaniach przez kard. Karola Wojtyłę. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/7. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments