Menu

Informacja dotycząca nastrojów społecznych w kontekście orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, KP Tarnów

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 1312_7_KW PZPR 666_s. 567, 569, 571
Title:
Informacja dotycząca nastrojów społecznych w kontekście orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, KP Tarnów
Date:
1965
Size and medium:
3 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
KP Tarnów, Informacja dotycząca nastrojów społecznych, w kontekście orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Maszynopis.