Menu

Informacja dot. przygotowań do pobytu papieża w Krakowie, 26.03.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 59-62
Title:
Informacja dot. przygotowań do pobytu papieża w Krakowie, 26.03.1979 r.
Date:
1979-03-26
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja dot. przygotowań do pobytu papieża w Krakowie - odręczny podpis Józef Biel. Pismo przewodnie opatrzone klauzulą tajne - egz. numerowany (1), odręczny podpis: Stefan Gołębiowski.