Menu

Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w listopadzie 1968 r., przygotowana przez Augustyna Horwacika

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 92-95
Title:
Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w listopadzie 1968 r., przygotowana przez Augustyna Horwacika
Date:
1968-11-27
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w listopadzie 1968 r., przygotowana przez Augustyna Horwacika. W dokumencie informacje nt. udziału kard. Karola Wojtyły w uroczystościach. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/91. Maszynopis podpisany odręcznie.