Menu

Informacja dot. programu pracy duszpasterskiej z młodzieżą, 30.04.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 86-88
Title:
Informacja dot. programu pracy duszpasterskiej z młodzieżą, 30.04.1979 r.
Date:
1979-04-30
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja dot. programu pracy duszpasterskiej z młodzieżą, na bazie wizyty papieża w Krakowie – dotyczy zaniepokojenia kurii w Krakowie procesem laicyzacji młodzieży oraz działalności duszpasterskiej w okresie wakacji. Pismo przewodnie do K Barcikowskiego opatrzone klauzulą tajne - egz. numerowany (1), odręczny podpis: Stefan Gołębiowski.