Menu

Informacja dot. programu pobytu papieża w Polsce, 24.03.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 54-58
Title:
Informacja dot. programu pobytu papieża w Polsce, 24.03.1979 r.
Date:
1979-03-24
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja dot. programu pobytu papieża w Polsce - oprac: Józef Biel (odręczny podpis). Pismo przewodnie opatrzone klauzulą tajne - egz. numerowany (1), odręczny podpis: Stefan Gołębiowski.