Menu

Informacja dot. opinii i komentarzy na temat przyjazdu do Polski Jana Pawła II. Opinie w sprawie przyjazdu Papieża kard. Macharskiego, 08.02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 30-33
Title:
Informacja dot. opinii i komentarzy na temat przyjazdu do Polski Jana Pawła II. Opinie w sprawie przyjazdu Papieża kard. Macharskiego, 08.02.1979 r.
Date:
1979-02-08
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja dot. opinii i komentarzy na temat przyjazdu do Polski Jana Pawła II. Opinie w sprawie przyjazdu Papieża kard. Macharskiego. Klauzula tajne. Egz. numerowany (1). Odręczne podpisy: Stefan Gołębiowski, Waldemar Chmurzyński.