Menu

Informacja dot. inicjatyw związanych z kościołem greckokatolickim

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 62-64
Title:
Informacja dot. inicjatyw związanych z kościołem greckokatolickim
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie