Menu

Informacja dot. inicjatyw T. Żychiewicza związanych z kościołem greckokatolickim (jako efekt papieskiej pielgrzymki)

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 62-64
Title:
Informacja dot. inicjatyw T. Żychiewicza związanych z kościołem greckokatolickim (jako efekt papieskiej pielgrzymki)
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Informacja dotycząca inicjatyw związanych z kościołem greckokatolickim. Maszynopis, egzemplarz numerowany ręcznie (1), w prawym górnym rogu nieczytelna odręczna sygnatura.