Menu

Informacja bieżąca z pismem abp. Karola Wojtyły do Przewodniczącego Rady Narodowej w Krakowie z prośbą o wydanie zezwolenia na przemarsz uroczystej procesji z Wawelu na Skałkę w dniu 8.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 3
Title:
Informacja bieżąca z pismem abp. Karola Wojtyły do Przewodniczącego Rady Narodowej w Krakowie z prośbą o wydanie zezwolenia na przemarsz uroczystej procesji z Wawelu na Skałkę w dniu 8.05.1966 r.
Date:
1966-04-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja bieżąca z pismem abp. Karola Wojtyły do Przewodniczącego Rady Narodowej w Krakowie, z prośbą o wydanie zezwolenia na przemarsz uroczystej procesji z Wawelu na Skałkę, w dniu 8.05.1966 r. W dokumencie informacje nt. inauguracji obchodów milenijnych w Polsce. Maszynopis.