Menu
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 28-29
Title:
Dyrektorium apostolstwa świeckich.
Dates:
1972-01-01
1972-12-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Dyrektorium apostolstwa świeckich. Dokument zawiera streszczenie postanowień Soboru Watykańskiego II względem świeckich katolików. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/13-25. Maszynopis.