Menu

Dokument dot. zabiegów Kurii Metropolitarnej w sprawie budowy kościoła w Nowej Hucie -Wzgórzach Krzesławickich.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 32
Title:
Dokument dot. zabiegów Kurii Metropolitarnej w sprawie budowy kościoła w Nowej Hucie -Wzgórzach Krzesławickich.
Date:
1972-09-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Dokument dot. zabiegów Kurii Metropolitarnej w sprawie budowy kościoła w Nowej Hucie -Wzgórzach Krzesławickich, z dnia 23.09.1972 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/13-25. Maszynopis.