Menu

Charakterystyka działalności kard. Franciszka Macharskiego w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 102-107
Title:
Charakterystyka działalności kard. Franciszka Macharskiego w 1979 r.
Date:
1979-02-07
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Charakterystyka działalności kard. F. Macharskiego w roku 1979. Klauzula „tajne”, egzemplarz numerowany (1).